lvenru
Investīciju projektu izstrādē un produktu - pakalpojumu attīstībā pieredze gūta izstrādājot un ieviešot starptautisku zīmolu projektus dzērienu nozarē, piemēram, Pepsi, Vichy, Guiness, Baltika u.c. Saprātīgi un ar ilgtermiņa atdevi veiktas investīcijas nekustamo īpašumu projektos Latvijā. Valsts prezidenta Augsta līmeņa grupas investīciju piesaistē ietvaros veikta investīciju projektu analīze korporatīvajā, pašvaldību un valsts iestāžu vidē;

Uzņēmumu sadarbes veidošana ar investoriem un finanšu institūcijām īstenota, piemēram, a/s ‘’Aldaris’’ veidojot sadarbību ar Baltic Beverages Holding akcionāriem Pripps, Ringnes, Hartwall (šobrīd Carlsberg Group);

Importa un eksporta darījumi veikti IKT un izklaides sektorā, būvniecībā un transporta pārvadājumos, militāro pakalpojumu nodrošināšanā;

Pārvaldības jomā atzīmējama piecu pieredze, kas gūta izveidojot Valsts kancelejas un Latvijas Darba devēju konfederācijas Efektīvas pārvaldības gada balvu, kurā izstrādāti kritēriji valsts, pašvaldību iestādes un uzņēmumu novērtējumam atbilstoši to specifikai un uzstādītajiem mērķiem;

Darbinieku motivācijas programmu attīstība noritējusi īstenojot novērtējumu Latvijas labākiem darba devējiem, sadarbības projektus ar uzņēmumiem Fontes un Hay Group Latvija, kā arī izstrādājot IT risinājumus un virzot darbinieku finanšu līdzdalības projektus uzņēmumos;

IKT risinājumu pilnveide veidojot klientu vadības un komunikācijas datu bāzes Latvijas Darba devēju konfederācijā, piemēram, www.lobijs.lv, www.prakse.lv;

Korporatīvo komunikāciju stratēģijas izstrāde un veiksmīga ieviešana veikta a/s ‘’Aldaris’’, Latvijas Darba devēju konfederācijā;

Sadarbības nodrošināšana ar nozīmīgām mērķauditorijām sniegts rezultatīvs atbalsts Latvijas tautsaimniecības nozaru līderiem atklāti pārstāvot to viedokli normatīvo aktu izstrādē, mazinot nekvalitatīva normatīvā regulējuma riskus uzņēmējdarbībai;

Korporatīvās sociālās atbildības programmu izstrādē konsultēti Latvijas vadošie uzņēmumi balstoties uz OECD vadlīnijām un ANO Globālo līgumu, veidojot Latvijas Darba devēju konfederācijas KSA platformu un Ilgtspējas indeksu sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.