lvenru
MISIJA:
Iesakņot ilgtspēju organizācijās

VĪZIJA:
Baltic Id ir izaugsme partnerībā

 
Vēsture
Uzņēmums Baltic Id ir dibināts 2006.gadā. Uzņēmuma sākotnējā misija bija apvienot Baltic Id veidotāju zināšanas un pieredzi komercpakalpojumos. Uzņēmuma darbība un rezultatīvie rādītāji orientēti uz importa un eksporta darījumu nodrošināšanu partneriem Baltijā un Skandināvijā. Īstenojot sākotnējās ieceres, paplašinājās sadarbības partneru loks un iesaiste publiskā un privātā sektora projektos dažādās nozarēs.

Papildus papildus pārrobežu tirdzniecības veicināšanai, Baltic Id aktīvi iesaistās zinātniski praktiskajā pētniecībā un konsultatīvajā darbā rīcībpolitikas un uzņēmumu vadības uzlabošanā. Ievērojama pieredze ir korporatīvo komunikāciju nodrošināšanā un korporatīvās sociālās atbildības programmu realizācijā. Kopš 2015.gada uzņēmums  īsteno pan-Baltic korporatīvās komunikācijas pakalpojumus sadarbībā ar Baltic Id (Igaunija) un Gravitas Partners (Lietuva).

Šobrīd aug pieprasījums pēc Baltic Id ekspertu iesaistes:
• investīciju projektu attīstībā un uzņēmumu vadības sadarbē ar stratēģiskajiem investoriem no Eiropas Savienības un ASV.
• duālā pielietojuma pakalpojumu realizācijā un tehnoloģiju pārņemšanā starptautiskiem klientiem.
 
Baltic Id eksperti aicina izmantot Baltijas jūras reģiona unikālās attīstības iespējas – pārdomāti investēt perspektīvākajās nozarēs un ilgtspējīgi vadīt pieejamos resursus, atbildīgi komunicējot pārmaiņas sadarbībā ar ikvienu nozīmīgu mērķauditoriju.