lvenru

atpakaļ

Digitalizācija biznesa attīstībai

Aktīvāka IKT izmantošana biznesā veicina ne tikai apgrozījuma un peļņas rādītāju kāpumu, bet arī rada jaunas darba vietas, jo tiek nostiprināti esošā biznesa un attīstīti jauni virzieni.

Saprātīgi izmantojot IKT resursus pieaug jaunrade un konkurētspēja, jo izstrādājot modernizācijas procesus rodas iespēja izvērtēt uzņēmuma darba efektivitāti. MVU jāņem vērā, ka lielie uzņēmumi arvien aktīvāk izmanto IKT resursus un, ja MVU nespēs iesaistīties pārmaiņās, draud risks palikt ārpus piegādes ķēdes digitālās atpalicības dēļ.

Savukārt, lai nodrošinātu rezultatīvu sadarbību ar pastāvīgi mainīgo IKT sektoru, kas piedāvā arvien jaunus pakalpojumus, būtiski ir pievērst uzmanību un izmantot standartizētus, savietojamus risinājumus un tehnoloģijas. Arī patērētājiem, kas pierod pie noteiktiem digitāliem un dizaina risinājumiem ir jāsniedz kvalitatīvi pakalpojumi, jo reti ir iespēja radīt otro reizi ''pirmo iespaidu.''

Uzņēmumiem jāņem vērā, ka e-prasmes ir kļuvušas par nozīmīgu personāla kompetences mērauklu. E-prasmju attīstība un novērtēšana jāiekļauj personāla atlases un personāla attīstības plānos, lai izmantotu visas IKT radītās priekšrocības pakalpojumu attīstībā.

Vairāk par Eiropas Komisijas darbu atbalstošas rīcības politikas izstrādē varat iepazīt šeit: http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/index_en.htm

Aicinām iepazīties ar vairākiem piemēriem, dažādās nozarēs, kā iespējams integrēt IKT biznesā:   
•    Mašīnbūvē - http://www.auto-gration.eu/
•    Lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā - http://www.efoodchain.eu/
•    Tekstila ražošanā un modes industrijā - http://www.ebiz-tcf.eu
•    Tūrismā - http://www.tourismlink.eu/
•    Būvniecībā - http://www.connectandconstruct.eu/

Priecāsimies sniegt Jums atbalstu biznesa attīstībā!