lvenru

atpakaļ

Baltic Id konsultācijas Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas piemērošanai

Baltic Id komanda ir iesaistījusies korporatīvās ilgtspējas rīcībpolitikas izstrādē un konsultācijās ar to veidojošām ietekmes pusēm pēdējos desmit gadus. Esam gatavi dalīties zināšanās par Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) piemērošanu.

Ir pienācis laiks, kad lieliem un biržā kotētiem uzņēmumiem un tiem, kas ES tirgū ir iekļauti biržas sarakstā (arī trešo valstu uzņēmumi), būs jāsniedz ziņojumi saskaņā ar šo visaptverošo informācijas atklāšanas standartu kopumu, kas aptver 10 ilgtspējas tematus par vidi, sociālo darbību un pārvaldību.

Teksta galīgajā redakcijā ir apstiprinātas izmaiņas, ko ES Komisija ieviesusi EFRAG 2022. gada tehniskajā ieteikumā, tostarp būtiskuma novērtējuma nozīmīgāka loma uzņēmumu informācijas atklāšanas noteikšanā, un ESRS2 ir vienīgais obligātais standarts.

Atbilstoši CSRD informāciju investoriem sniegs sabiedrību ilgtspējas ziņojumi, kas būs sagatavoti, pamatojoties uz šiem standartiem. Ziņošanas prasības tiks ieviestas pakāpeniski, sākot ar tādām lielām finanšu institūcijām un sabiedrībām kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstu regulētajā tirgū.

Ar Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem (ESRS), to izdoto deleģēto aktu un Eiropas Komisijas preses relīzi var iepazīties šeit: Komisijas deleģēto aktu reģistrā Register of Commission Delegated Acts.

Rakstiet mums: info (att) balticid.lv
Vairāk: Finanšu ministrija